Het lijkt erop dat klanten van prostituees zich straks toch niet hoeven te 'vergewissen' van de registratie van de dame van hun keuze.

Minister Ivo Opstelten zei dinsdagavond in de Eerste Kamer dat hij bereid is van zijn plan voor een 'vergewisplicht' af te zien.

Er leven erg veel twijfels in de Senaat over nut, noodzaak en hanteerbaarheid van de plicht. Die maakt deel uit van het wetsvoorstel voor strengere regels voor prostitutie, waarmee de bewindsman de strijd wil aanbinden met de mensenhandel.

De andere regels betreffen vergunningen voor seks- en escortbedrijven, registratie van sekswerkers en een verhoging van de minimumleeftijd van 21 jaar voor mensen die in de branche werkzaam zijn.

De 'vergewisplicht' is maar een sluitstuk, aldus Opstelten, en kan later alsnog of helemaal niet worden ingevoerd.

Registratie

De Eerste Kamer schorste de behandeling van de wet later op de avond voor enkele weken, omdat alle partijen nog wat meer informatie van Opstelten willen en ook nog extra tijd nodig hebben om een en ander binnen de eigen fracties te bespreken. Het punt van de registratie roept ook heel veel vragen op.

De minister zei eerder op de avond al dat hij 'worstelde' met het onderwerp. Dat gaat dus nog even door. Het wetsvoorstel werd meer dan 2 jaar geleden aangenomen door de Tweede Kamer en stagneerde vorig jaar in de Eerste, die toen ook al meer informatie wilde. Het is natuurlijk niet de ideale wet, aldus Opstelten, die toch een stap in de strijd tegen de mensenhandel hoopt te zetten.