De Nederlandse terreurverdachte Sabir K. wordt nog niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten, want de rechter wil eerst meer informatie. 

Het gerechtshof in Den Haag wil weten of K. in 2010 op verzoek van de Amerikanen in Pakistan is aangehouden. De Staat moet dit aan de VS gaan vragen.

Als dat zo zou zijn, zou het kunnen dat de VS er indirect voor hebben gezorgd dat K. in Pakistan is gemarteld. Volgens het hof is het bekend dat de Pakistanen dit soort gevangenen martelen.

Martelen

Het hof denkt niet dat de Amerikanen opdracht hebben gegeven om K. te martelen. Maar het kan wel zijn dat de VS K. in Pakistan hebben laten arresteren. Ook hebben ze Nederland al om uitlevering gevraagd, lang voordat K. vanuit Pakistan naar Nederland werd overgebracht.

De VS en Nederland hebben een uitleveringsverdrag, de VS en Pakistan niet. De hele gang van zaken kan er volgens het hof op wijzen dat Pakistan K. naar Nederland heeft getransporteerd om zijn uitlevering naar de VS te bewerkstelligen.

Geen interesse

K. wordt ervan verdacht dat hij in Afghanistan aanslagen wilde plegen op Amerikaanse militairen. Dat hij ook in Pakistan terroristische misdrijven wilde plegen, blijkt nergens uit. ''Kennelijk hadden de Pakistaanse autoriteiten geen interesse in de berechting van K.''

Het hof vindt het dan ook niet ondenkbaar dat de VS en Pakistan contact hadden over K. en dat Pakistan de VS op de hoogte hielden over hem. Drie dagen na de arrestatie van K. in Pakistan vaardigde een Amerikaanse rechter een arrestatiebevel uit.

Stressstoornis

Volgens advocaat André Seebregts waren er verschillende mensen die konden verklaren dat Amerikaanse functionarissen wel degelijk bij de foltering van K. betrokken waren, onder wie twee Nederlandse mannen die ook vast zaten in Pakistan. Maar al deze verklaringen zijn indirect, onvoldoende overtuigend of verifieerbaar.

Sabir wilde uitlevering aan de VS ook tegenhouden door te zeggen dat hij daar niet de juiste therapie voor zijn posttraumatische stressstoornis krijgt. Dat argument heeft het hof verworpen.