Turkse internaten moeten aan strengere eisen voldoen om de veiligheid en het welzijn van de kinderen te waarborgen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft daarover met gemeenten en besturen van de privaatgefinancierde internaten afspraken gemaakt.

Aanleiding voor de afspraken waren de zorgen die in de Tweede Kamer leefden over de situatie op internaten die een hechte band hebben met Turkse moskeeën. Kinderen, vooral meisjes, groeien daar op buiten de Nederlandse samenleving en komen onvoldoende in contact met de Nederlandse waarden.

De internaten moeten een vertrouwenspersoon hebben en de medewerkers moeten een verklaring van goed gedrag (vog) hebben. Ook moeten de kinderen hulp krijgen bij het Nederlands leren en moeten de internaten sociale activiteiten opzetten. De instellingen moeten de ouders erop wijzen dat hun kinderen op het adres van het internaat moeten worden ingeschreven.

Afdwingbaar

De minister bereidt wetgeving voor om de eisen afdwingbaar te maken. Vanaf begin volgend jaar wordt de uitvoering van de afspraken gecontroleerd.

De afspraken gelden overigens niet alleen voor Turkse internaten, maar ook voor internaten waar kinderen van expats of kinderen van andere nationaliteiten zitten. De eisen zijn grotendeels gebaseerd op de eisen die voor schippersinternaten gelden.