Als asielzoekers worden gehoord door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), dan zouden deze gesprekken met een recorder moeten worden opgenomen. 

Daarvoor pleitte de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer zaterdag in het VPRO-radioprogramma Argos.

Brenninkmeijer zei in contacten met de IND al vaker op de mogelijkheid te hebben gewezen, maar vernam dat daar technische bezwaren leven. Volgens de Ombudsman zou het echter ,,heel eenvoudig zijn, als je er een recorder bijzet en een mp3-tje van maakt''. Dan kan later de rechter, de advocaat of ieder ander terugluisteren wat er gebeurd is, zo stelde hij.

De ombudsman meldde dat hij soms verontruste brieven krijgt van advocaten over een asielprocedure, als er discussie is over de het waarheidsgehalte van het verhaal van een asielzoeker. Dat wordt tot nu toe alleen schriftelijk vastgelegd.