Amsterdam is net als vorig jaar de onveiligste gemeente van Nederland. Vooral zakkenrollers en inbrekers werden actiever in de hoofdstad.

Dat blijkt uit de zaterdag gepubliceerde AD Misdaadmeter 2013. Voor de lijst wordt het aantal delicten per gemeente afgezet naar het inwonersaantal. Amsterdam wordt op de ranglijst gevolgd door Rotterdam en Eindhoven.

Eindhoven heeft Maastricht verstoten van de derde plaats. De Noord-Brabantse stad is terug op het 'podium' vanwege een stijging van het aantal autokraken, woninginbraken, zakkenrollers en overvallen.

Nederland als geheel is volgens de krant veiliger geworden. Wel nam het aantal woninginbraken en aantal gevallen van zakkenrollerij toe, bleek uit de verzamelde politiecijfers.

Het aantal overvallen is landelijk gezien juist met dertien procent gedaald. Volgens het AD is er echter sprake van een uitzondering onder 55-plussers. Zij werden juist vaker thuis overvallen, vooral in de regio Rotterdam.