Het aantal geboorten is de afgelopen jaren mede door de economische crisis afgenomen.

 Vorig jaar werden in Nederland 176 duizend kinderen geboren, ruim achttienduizend minder dan in 2010, schrijft de Volkskrant zaterdag op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS had niet verwacht dat het aantal geboorten onder de 180 duizend zou komen. Het aantal is nu terug op het niveau van de jaren tachtig, toen Nederland ook met een economische crisis kampte.

Sinds 2008, het jaar dat de recessie inzette, krijgen ouders minder kinderen. Vooral het aantal tweede en derde kinderen nam af. Sinds 2011 daalt ook het aantal eerste kinderen.

Onzekerheden

De daling komt onder meer door de economische onzekerheden en de vastzittende huizenmarkt. Daardoor zouden kinderwensen worden uitgesteld. In het verleden bleek dat na een economische crisis een inhaalslag wordt gemaakt waarbij veel stellen alsnog kinderen krijgen.

Het lage geboortecijfer komt deels ook nog door de crisis van de jaren tachtig. Toen werden vanwege de sombere vooruitzichten ook minder kinderen geboren. De generatie van toen is nu aan de beurt om kinderen te krijgen. Omdat zij met minder zijn, krijgen zij ook minder kinderen.

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen steeg in de jaren zeventig van 24 naar ruim 29 jaar, maar is de laatste jaren nauwelijks verder gestegen.