Ondanks dat de PvdA zich heeft uitgesproken tegen proefboringen naar schaliegas, geeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) de energiebron nog niet op. Vijf vragen over schaliegas.

De PvdA stelde eerder strenge voorwaarden om te kunnen instemmen met de winning van schaliegas. De partij is bovendien van mening dat schaliegas kan dienen als 'tussenoplossing' voor een omslag naar duurzame energie.

Na een uitspraak van het PvdA-congres keerde de partij zich alsnog tegen de proefboringen. Coalitiepartner VVD liet al eerder weten voorstander te zijn. 

Wat is schaliegas?

Schaliegas zit in kleine belletjes, verstopt in oeroude, keiharde steenlagen op kilometers diepte onder de grond.

Hoe haal je gas uit keihard steen?

Bedrijven boren naar het gas. Onder grote druk van een mix van water en chemicaliën komen kleine scheurtjes in de schalielaag. Het gas stroomt vervolgens via de boorleiding naar het oppervlak.

Hoe groot is de schaliegasvoorraad in Nederland?

Deskundigen verschillen van mening over het potentieel. Proefboringen moeten meer duidelijkheid bieden. Schattingen lopen uiteen van 100 tot 480 miljard kubieke meter bij een jaarlijks verbruik in Nederland van 40 tot 50 miljard kubieke meter.

Het bedrijf Cuadrilla, dat in Flevoland en Brabant wil gaan boren, zegt dat een voorraad van 100 miljard kubieke meter economisch al interessant is.

Wat zijn de grote bezwaren?

Schaliegas is geen duurzame energiebron. Over de winning in Europa bestaat nog veel onduidelijkheid. Tegenstanders maken zich zorgen over de vervuiling van het drinkwater door het boren. Bovendien bestaat er een risico op aardbevingen. In 2011 kreeg het Engelse Blackpool te maken met een aardbeving na een boring naar het gas.

Hoe denkt de politiek erover?

Na commotie in Brabant kondigde toenmalig minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) in oktober 2011 een onafhankelijk onderzoek aan naar de mogelijke risico's.

Het onderzoek moet na veel uitstel en kritiek voor deze zomer zijn afgerond. De Tweede Kamer neemt daarna een definitief standpunt in. Tot die tijd wordt er niet geboord in Nederland.