Bram Moszkowicz is door de hoogste tuchtrechter uit de advocatuur gezet.

De beslissing van het Hof van Discipline is het sluitstuk van een tuchtzaak die de Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten Germ Kemper tegen Moszkowicz heeft aangespannen.

Inzet van de zaak was onder meer het stelselmatig aannemen van contante betalingen van boven de 15.000 euro, zonder deze aan de deken te melden. Ook een aantal ex-cliënten heeft zich over de bekende strafpleiter beklaagd.

Structureel

De misdragingen spelen zich af over een langere periode en zijn structureel, vindt het hof. Moszkowicz heeft zich gedragen alsof de regelgeving niet voor hem bedoeld was. Gedragsregels lapte hij aan zijn laars, hij legde geen verantwoording af aan de deken van de Orde van Advocaten en beschaamde ook het vertrouwen van zijn cliënten.

Een lichtere straf dan schrapping van het tableau vindt het hof niet passend. Het hof heeft er geen vertrouwen in dat Moszkowicz zijn leven professioneel gezien zal beteren en woog ook mee dat hij eerder is bestraft door de tuchtrechter.

Bezinnen

"Ik ben er klaar mee", zei Moszkowicz in RTL Boulevard op de vraag of hij nog in hoger beroep gaat tegen de beslissing. "Ik ga me bezinnen in de luwte en hoop dat ik na een maand kan zeggen: ik heb een baan." Hij is in elk geval niet van plan als adviseur in de advocatuur verder te gaan. ''Ik moet pleiten en ik moet in een zaal staan", liet hij weten.

De inmiddels ex-advocaat zei dat het feitelijk onjuist is dat hij niet heeft getoond dat hij zijn leven niet wilde beteren. "Ik ben als een gek cursussen gaan volgen en heb mijn administratie gedaan, die is keurig op orde gebracht", aldus Moszkowicz in het programma.

Moszkowicz zei verder dat hij geen traan heeft gelaten om de uitspraak van de tuchtrechter. Maar hij werd wel geraakt door de wijze waarop deze werd gebracht. ''Ze hebben mij niet eens aangekeken", beklaagde hij zich. ''Ik heb gevochten tegen een ivoren toren. De arrogantie spatte ervan af.’’

Betalingen

Deken Germ Kemper van de Amsterdamse orde bracht de zaak vorig jaar voor de tuchtrechter. Centraal in de reeks verwijten stonden de vele contante betalingen die Moszkowicz niet bij de deken meldde. Boven de 15.000 euro zijn advocaten hiertoe verplicht.

Daarnaast had Moszkowicz zijn boekhouding niet op orde en liet hij zich niet bijscholen. Kemper hekelde in de tuchtzaak ook het gebrek aan medewerking van Moszkowicz aan zijn onderzoek.

Behalve de grieven van de deken, maakte ook een stapel klachten van vijf ex-cliënten deel uit van de zaak. Ook die verklaarde het hof gegrond. Het ging hierbij onder meer om het niet nakomen van afspraken en niet terugbetalen van voorschotten, terwijl cliënten daar wel recht op hadden.

Bedroevend

Moszkowicz vindt het bedroevend dat hij is geschrapt als advocaat. Daarnaast heeft hij ''weinig woorden'' voor de manier waarop het Hof van Discipline hem uit het ambt heeft gezet. ''Het is het hof onwaardig. Je kunt verschillend over dingen denken, maar dit bevalt me niet.''

Moszkowicz kondigde aan half mei een persconferentie te zullen geven.

De Nederlandse Orde van Advocaten noemt de uitspraak "ingrijpend maar volgens de normen". 

Eerste reactie Moszkowicz op uitspraak:

Holleeder

Moszkowicz (1960) vestigt in de jaren tachtig zijn naam als advocaat met de verdediging van Heineken-ontvoerders Cor van Hout en Willem Holleeder en de Surinaamse legerleider Desi Bouterse. Met laatstgenoemde wordt hij dansend gefilmd, wat hem op veel kritiek komt te staan.

Ook de verdediging van vastgoedmagnaat Willem Endstra en Willem Holleeder veroorzaken controverse. Toenmalig hoofdredacteur van Quote Jort Kelder vindt het onbestaanbaar dat Moszkowicz van beide mannen de advocaat is, aangezien Holleeder Endstra afperste. Kelder noemt Moszkowicz een 'maffiamaatje', waarna de advocaat naar de rechter stapt. Begin 2007 legt Moszkowicz de verdediging van Holleeder neer.

Beroemdheden als Patty Brard, Geert Wilders en Robin van Persie laten zich bijstaan door Moszkowicz. Daarnaast weten ook de televisiecamera's hem te vinden. Al jaren schuift hij aan bij RTL Boulevard en ook in praatprogramma's als Pauw en Witteman en De Wereld Draait door is de advocaat geregeld te gast.

Lot

"Mijn lot is in uw handen", sprak de strafpleiter in februari deemoedig tegen het Hof van Discipline in Den Bosch. Vorige week zei Moszkowicz dat hij weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Met het oordeel van het Hof van Discipline komt nu een einde aan een veelbewogen carrière als jurist die door velen gehaat, maar door minstens zo velen bewonderd werd.

Terugkeer

Theoretisch is het mogelijk dat Bram Moszkowicz terugkeert in de advocatuur. ''Als hij zijn zaken ingrijpend verandert en op orde brengt, kan hij in beginsel toestemming vragen opnieuw tot de balie te worden toegelaten'', zei G.J. Visser, woordvoerder van het Hof van Discipline maandag.

Moszkowicz zou dat vanaf morgen al kunnen doen, aldus Visser. ''Of over een half jaar of een jaar. Op ieder gewenst moment.'' Moszkowicz moet zich in dat geval wenden tot de Orde van Advocaten. De Raad van Toezicht oordeelt over zo'n aanvraag. Als zijn aanvraag wordt afgewezen, bekijkt het Hof van Discipline de zaak.

Visser ziet de mogelijkheid wel als ''zeer theoretisch'', hoewel de verwijten die Moszkowicz zijn gemaakt wel ''voor verbetering vatbaar'' zijn. Hij kon geen zaken noemen waarin zich een terugkeer in het vak van een levenslang geschorste advocaat heeft voorgedaan.

Chronologie tuchtzaak Bram Moszkowicz