Uitkeringsinstantie UWV gaat de komende jaren fors bezuinigen en schrapt duizenden banen.

Als gevolg van het regeerakkoord moet tot 2018 circa 489 miljoen euro worden bespaard. Dat blijkt uit het jaarverslag van het UWV dat maandag is gepubliceerd.

Al eerder werd bekend dat het UWV vele banen zou moeten schrappen. In eerste instantie moest het UWV nog  440 miljoen euro bezuinigen. Dit bedrag is door de overheid dus verhoogd. 

Ontslagen

Het aantal arbeidsplaatsen zal worden teruggebracht van 18.500 in 2010 naar 14.500 in 2018. Volgens het UWV gaat het om een tussenstand, waarbij ook nog meer of minder ontslagen kunnen vallen in de komende jaren. "We krimpen al sinds de oprichting in 2004. Het is vanuit de overheid onze taak om goedkoper en kleiner te worden", zo laat een woordvoerder weten. 

Tot eind 2014 zullen 68 regiovestigingen sluiten, zo was al eerder bekend.

Fors

De dienstverlening aan werkzoekenden moet verregaand worden geautomatiseerd, in een hoog tempo.

"De bezuinigingen zijn al een jaar of 6,7 geleden ingezet. Als u vraagt, zijn dat niet forse bezuinigingen in tijden waarin het UWV door de oplopende werkloosheid juist meer mensen moet helpen, dan beaam ik dat", zo licht Bruno Bruins, voorzitter bij de uitkeringsinstantie, toe. 

Opgelegd

Het UWV liet tijdens de perspresentatie dan ook nog duidelijk eens duidelijk weten dat de afname in persoonlijke dienstverlening niet een keuze is van het UWV zelf. 

"De bezuiniging is ons door de overheid opgelegd en daar moeten wij mee werken", aldus Bruins. "Werk.nl vergt een aantal jaren om op te zetten. We moeten ook met de digitale dienstverlening mee."

De effecten van het regeerakkoord van 2012 moeten de komende periode nog door het UWV worden uitgewerkt.

Kritiek

Op de digitalisering van het UWV is het afgelopen jaar veel kritiek geweest, omdat Werk.nl niet goed zou functioneren. Werkzoekenden moeten zich verplicht inschrijven bij de site.  In een enquete van vakcentrale FNV afgelopen weekend haalde de website met een 2,7 nog een zware onvoldoende.

"Om de bezuinigingen te halen schakelen we in een hoog tempo over naar de elektronische dienstverlening", aldus Bruins. "Dat brengt risico's met zich mee", zo geeft hij toe. Volgens Bruins wordt er de komende tijd door de organisatie wederom gekeken hoe Werk.nl verbeterd kan worden. 

Meer werk

Het UWV laat weten dat het in het afgelopen jaar fors meer werk heeft moeten leveren door de stijgende werkloosheid. Dit komt neer op 500.000 nieuwe WW-uitkeringen in 2012, een stijging van 21 procent ten opzichte van 2011. Volgens het UWV zelf beoordeelden de klanten de dienstverlening van de uitkeringsinstantie met een 7.

Tijdelijk

Al in 2011 was aangekondigd dat er veel banen geschrapt moesten gaan worden bij de uitkeringsinstantie. Vorig jaar werd echter bekend dat een deel van het overtollig personeel toch weer tijdelijk langer mocht blijven om het groeiende aantal werklozen op te vangen.

Afgelopen november liet het UWV zelfs weten tijdelijk ruim 200 medewerkers extra in te zetten om de sterke groei van het aantal WW-uitkeringen te kunnen verwerken.

Voor de begeleiding van werkzoekenden werden nog eens ruim 300 mensen extra ingeschakeld.

Heel Nederland

Het UWV verwacht dat er dit jaar 85.000 minder banen zijn in Nederland. De uitkeringsinstantie vormde in het afgelopen jaar in samenwerking met ondermeer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 35 verschillende arbeidsregio's waarin geprobeerd wordt mensen aan het werk te helpen.

In het sociaal akkoord dat eind vorige week door vakbonden, werkgevers en het kabinet werden gesloten, wordt ook gesproken van het oprichten van 35 werkpleinen in Nederland. "Ik hoop wel dat onze regio's in tact blijven", zo stelt Bruins in een reactie hierop. "We zullen zien hoe het debat over het sociaal akkoord uitpakt."