Amnesty International wil dat vreemdelingendetentie pas als allerlaatste middel wordt ingezet.

Ten allen tijde moet worden voorkomen dat kwetsbare mensen in vreemdelingendetentie terechtkomen, zo stelt de mensenrechtenorganisatie zondag.

Het is een reactie op het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de behandeling van de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov. Die kwam naar Nederland, belandde na afwijzing van zijn asielaanvraag in een detentiecentrum en hing zich op in zijn cel.

Volgens de inspectie stapelde de overheid fout op fout bij zijn behandeling. Hij had niet opgesloten mogen worden, instanties wisten niet van elkaar wat ze deden en verpleegkundigen deden hun werk niet goed.

'Pijnlijke illustratie'

Volgens Amnesty International is deze zaak een ''pijnlijke illustratie van al langer bekende problemen''. De organisatie wil dat niet alleen de overdracht van medische gegevens in vreemdelingendetentie wordt verbeterd, ''de overheid moet ook nagaan of het niveau van medische zorg in vreemdelingendetentie toereikend is'' .

Verder zou het Nederlandse beleid ten aanzien van het gebruik van vreemdelingendetentie en de omstandigheden waarin detentie plaatsvindt, moeten worden herzien.