Politie en justitie hebben geadviseerd de Vughtse zwemleraar Benno L. niet op verlof te sturen, omdat hij dan mogelijk gevaar zou lopen.

De maatschappelijke onrust over een verlof van de zwemschoolhouder, die jarenlang tientallen zwakbegaafde meisjes misbruikte, zou ''dusdanige vormen'' kunnen aannemen dat de politie de veiligheid van L. niet kon garanderen.

L. deed vorig jaar twee verzoeken om op verlof te mogen, maar die zijn door de gevangenis in Vught afgewezen. Politie en justitie vonden het risico op een ongewenste confrontatie met slachtoffers bovendien te groot.

De zwemleraar heeft inmiddels weer om verlof gevraagd. Ook nu zijn politie en justitie om advies gevraagd. Staatssecretaris Fred Teeven neemt naar verwachting nog deze maand een beslissing.

Onwil

Benno L. denkt dat er sprake is van ''volstrekte politieke onwil'' om hem op een normale manier in de maatschappij terug te brengen. Hij wil voor zijn verlof naar een kloosterorde in Zuid-Limburg en ziet niet in hoe dat tot maatschappelijke onrust zou kunnen leiden.

Volgens het OM heeft het ermee te maken dat Benno L. zelfstandig zou reizen. Ook moeten zijn slachtoffers geïnformeerd worden als hij voor het eerst op verlof zou gaan. ''De kans is groot dat dan bekend wordt dat L. op verlof zal gaan waardoor er risico bestaat voor maatschappelijke onrust en mogelijk gevaar voor hemzelf.''

Terugkeer

Aan de andere kant, zegt een beroepscommissie van rechters, komt L. later dit jaar naar verwachting vrij en moet hij zich kunnen voorbereiden op een terugkeer in de maatschappij.

Dat er veel mensen geïnformeerd moeten worden en dat er veel publieke aandacht voor zal zijn, is niet meer voldoende om hem dan maar binnen te houden. L. kreeg in hoger beroep 6 jaar cel opgelegd, voor onder meer aanrandingen, ontucht, maken en bezitten van kinderporno.

L.'s advocaat Pieter van der Kruijs wilde niet veel kwijt over het verlof, alleen dat L. dat onder meer wil gebruiken om voorbereidingen te treffen om zich na zijn vrijlating in Duitsland te vestigen.