Het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel is vorig jaar flink toegenomen. Maar het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) heeft geen aanwijzingen dat de totale omvang van mensenhandel in Nederland toeneemt.

In 2012 registreerde de organisatie ruim 1700 meldingen van mensenhandel, 40 procent meer dan in het jaar ervoor.

Die stijging betekent dat het probleem van mensenhandel zichtbaarder wordt en dat steeds meer instanties aan de bel trekken als ze vermoedens van mensenhandel hebben, aldus CoMensha-voorzitter Martin Sitalsing vrijdag in een interview in dagblad Trouw.