Volgens waterbedrijf Vitens kan winning van schaliegas zorgen voor onherstelbare verontreiniging van het grondwater. Vitens publiceert donderdag een tiental risico’s van schaliegaswinning.

Schaliegas is gewoon aardgas, maar zit opgesloten in zeer dicht gesteente (schalie). Door verontreiniging van het grondwater kunnen tienduizenden Nederlanders langdurig zonder water komen te zitten.

Behalve verontreiniging van het bodemwater is er onder meer risico op het achterlaten van chemicaliën in de bodem, aardbevingen en het vrijkomen van methaan, weet Vitens.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over schaliegaswinning. Vitens is het grootste waterbedrijf van het land en levert aan 5,7 miljoen Nederlanders.

Het waterbedrijf vindt dat er niet naar schaliegas moet worden geboord voordat alle risico's in kaart zijn gebracht en calamiteiten uitgesloten. Economische voordelen acht Vitens van secundair belang.

Chemicaliën

Schaliegas komt vrij nadat onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in steenlagen worden gespoten. Door het doorbreken van bodemlagen kunnen chemicaliën doorsijpelen, denkt Vitens. Het bedrijf wil dat de installaties sterk genoeg zijn om trillingen te weerstaan. In Engeland zijn er verbanden tussen de boringen en aardbevingen aangetoond.

Verder moeten zuiveringsinstallaties de capaciteit hebben methaan te filteren. Schaliegas heeft een hoge temperatuur en stuwt het grondwater buiten de boorput omhoog. Eenmaal hoger kan door drukverschil methaan-ontgassing plaatsvinden en het grondwater worden verontreinigd.