Nederland moet asielzoekers uit het islamitische westen van China beschermen. Deze Oeigoeren lopen groot gevaar als ze worden teruggestuurd.

Ze kunnen lange gevangenisstraffen krijgen of gemarteld worden. Sommige uitgezette Oeigoeren zouden zelfs zijn verdwenen. Daarvoor waarschuwen VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International vrijdag.

Volgens de twee organisaties onderschat Nederland hoe China omgaat met dissidenten. Ze noemen het voorbeeld van een Oeigoer die tijdens zijn asielprocedure had geprotesteerd bij de Chinese ambassade in Den Haag.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst zag dat niet als ''noemenswaardige politieke activiteiten'' en wees de asielaanvraag af. Maar VluchtelingenWerk en Amnesty vinden dat zulke mensen wel degelijk gevaar lopen.

In 2012 en dit jaar heeft Nederland vijf keer geprobeerd Oeigoeren terug te sturen naar China. Dat is elke keer op het laatste moment voorkomen. Twee asielzoekers kregen alsnog een verblijfsvergunning, de anderen hebben nog geen duidelijkheid maar zitten vooralsnog in Nederland.

Onderdrukking

De Oeigoeren zijn de oorspronkelijke inwoners van Xinjiang, een autonome provincie in het noordwesten van China. De meeste Oeigoeren zijn islamitisch en spreken een taal die verwant is aan het Turks.

De Oeigoeren klagen al jaren over discriminatie en onderdrukking door de Han, de belangrijkste bevolkingsgroep in China. Ze willen meer autonomie of onafhankelijkheid. China probeert de onrust te bedwingen.