De Osse vleesverwerker Willy Selten spant een kort geding aan om de enorme terugroepactie van 50 miljoen kilo vlees drastisch te beperken.

Het bedrijf noemt de beslissing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ''te gek voor woorden" en zegt dat de actie veel meer onrust veroorzaakt dan is gerechtvaardigd.

Advocaat Frank Peters legde donderdag uit dat Willy Selten op dinsdagavond vier uur de tijd heeft gekregen om 50 miljoen kilo uit de handel te halen terwijl de afnemers nu twee weken de tijd krijgen.

De verklaring die de NVWA woensdag uitgaf over de terugroepactie via de afnemers, staat volgens hem vol tegenstrijdigheden. Er staat dat de herkomst van het vlees onduidelijk of onbekend is en dat de voedselveiligheid niet gegarandeerd kan worden. Tegelijk staat er dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er gevaar is voor de volksgezondheid.

Willy Selten zegt dat al zijn vlees is gecontroleerd en goedgekeurd. ''De NVWA heeft altijd gewoon toezicht gehouden en toen was het kennelijk goed.''

Eén paard

Het probleem beperkt zich volgens het bedrijf tot een periode van vier weken rond mei 2012 waarin één paard is verwerkt waarin de pijnstiller fenylbutazon is aangetroffen. Die verdachte partij vlees staat in het vrieshuis.

De advocaat zegt dat Selten heeft aangeboden om al het vlees dat in die periode is verwerkt, terug te halen. ''Ik snap niet dat ze de productie van 2 hele jaren willen vernietigen. Er is veel minder aan de hand dan de NVWA doet voorkomen.''

Schatting

Volgens een grove schatting van het bedrijf levert de vernietiging van 50 miljoen kilo vlees een schadepost op van 250 miljoen euro. Door de periode te beperken kan de schade gereduceerd worden tot 10 miljoen euro, becijferde Peters.

Of het realistisch is om 50 miljoen kilo vlees uit de handel te halen, kon hij niet beantwoorden. Het kort geding zal behandeld worden door College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag. Een datum is nog niet bekend.

Geschrokken

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken is ''heel erg'' geschrokken van de nieuwe voedselfraude bij Willy Selten. ''We nemen dit heel hoog op en we zullen alles op alles moeten zetten om de fraudeurs klem te zetten'', zei Dijksma.

Consumenten hoeven zich volgens Dijksma geen zorgen te maken. ''Ik ga ervan uit dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is. Maar fraude met vlees is onacceptabel.'' Daarom is ook het Openbaar Ministerie bij de zaak gehaald.

Niet te lang

De afnemers van het vleesbedrijf uit Oss hebben twee weken gekregen voor de terugroepactie. Dijksma vindt dat niet te lang. ''Het zijn producten die vanaf 2011 verkocht zijn, dus bedrijven moeten de tijd krijgen om het goed terug te zoeken.''

Dat het bedrijf uit Oss ook in februari al in opspraak raakte, betekent volgens Dijksma niet dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sindsdien heeft stilgezeten. Het onderzoek dat de NVWA toen begon, heeft er juist toe geleid dat er meer problemen boven water zijn gekomen.

Dijksma zal nog een brief naar de Tweede Kamer sturen over de kwestie rond het vlees uit Oss. De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk een Kamerdebat.