Mensen in aandachtswijken vaker tevreden

Mensen zijn vaker tevreden over hun woonomgeving, met name in de aandachtswijken. Wel neemt de verloedering licht toe.

Dat blijkt uit Woononderzoek Nederland 2012, waarbij 70.000 mensen zijn ondervraagd over hun woonsituatie.

Sinds 2002 nam het aandeel mensen in de aandachtswijken van de 18 grootste steden dat (zeer) ontevreden is, met bijna 10 procent af. 

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van Woononderzoek Nederland 2012. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Dit percentage ontevredenen komt daardoor uit op 14 procent, in 2009 lag dit percentage op 18 procent. 67 procent is tevreden, in 2009 was dat 64 procent.

Over alle inwoners in Nederland is gemiddeld 5 procent ontevreden over hun woonomgeving. 85 procent is wel tevreden.

Verloedering

Over de gehele linie nam de verloedering in de vorm van vervelende voorvallen wel iets toe, behalve in de aandachtswijken, zo stellen de onderzoekers vast.

Met name een toename van rommel op straat en hondenpoep zijn belangrijke indicatoren dat de verloedering toeneemt.

Overlast

Ook de overlast neemt in de aandachtswijken af, al ligt het percentage hier nog wel hoger dan het landelijk gemiddelde.

De sociale cohesie, de mate van sociale interactie tussen buurtbewoners, neemt in de aandachtswijken licht toe en blijft in de rest van het land stabiel.

Ontwikkeling

Gevraagd naar de ontwikkeling in de buurt geven respondenten uit de aandachtswijken bovengemiddeld vaak aan dat hun wijk vooruit gaat. Ook zijn zij positiever dan gemiddeld voor de toekomst.

Tot 2006 werd in deze wijken juist bovengemiddeld vaak aangegeven dat de wijk achteruit gaat.

Lees meer over:

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie