Zo'n 121 bedrijven waar gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen, hebben hun brandveiligheid nog steeds niet op orde.

De bedrijven staan sinds 2011 onder extra toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Of er sancties zijn opgelegd aan deze bedrijven is niet bekend.

Staatssecretaris Mansveld van Milieu en Infrastructuur stuurde dinsdag een rapport van de ILT over de risicovolle bedrijven naar de Tweede Kamer. GroenLinks noemt de uitkomsten van het rapport onacceptabel.

Volgens GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren wordt er door provincies en gemeenten, verantwoordelijk voor het opleggen van eventuele sancties, niet voldoende opgetreden. Bedrijven gooien er met de pet naar en bij de lokale overheden zit er blijkbaar niet genoeg druk op om iets te doen, zegt Van Tongeren. ''De bedrijven blijven gewoon open'', constateert ze.

Brief

Mansveld belooft in een begeleidende brief de bedrijven ook in 2013 in de gaten te blijven houden en de directeuren van de concerns op het onderwerp aan te spreken.

In 2011 stelde de inspectie in totaal 151 risicovolle bedrijven onder extra toezicht omdat bij controles was gebleken dat ze de regels op het gebied van brandveiligheid niet voldoende naleefden. Zo voldeden de brandbeveiligingsinstallaties of bedrijfsbrandweer bij deze bedrijven niet meer aan de eisen. De inspectie concludeert in het rapport dat dinsdag naar de Kamer ging dat er sindsdien niet veel verbeterd is.

In 2011 brak er een grote brand uit bij chemiebedrijf Chemie-Pack in Moerdijk waarbij onder meer de grond ernstig vervuild raakte. De Onderzoeksraad constateerde achteraf dat het bedrijf de regels niet naleefde en dat de overheid zich te coulant had opgesteld bij het toezicht.

Van Tongeren gaat woensdag een debat aanvragen in de Tweede Kamer over het onderwerp.

Onduidelijkheden

'Bedrijven die verpakte gevaarlijke stoffen opslaan moeten zich houden aan de afspraken die over de omstandigheden waaronder mag worden opgeslagen zijn gemaakt', vindt EVO, de ondernemersorganisatie van logistiek en transport.

"Als het onmogelijk is afspraken na te leven, bijvoorbeeld door onduidelijkheden, dan zal het bedrijfsleven, eventueel met hulp van hun ondernemersvereniging, knelpunten moeten bespreken", meent een woordvoeder. "Bij het voortbestaan van onduidelijkheid is niemand gebaat."