Op het Utrechtse landgoed Ameliswaard is zondagmiddag gedemonstreerd tegen de voorgenomen verbreding van de A27. 

De actie was georganiseerd door actiegroep Kracht van Utrecht/Vrienden van Amelisweerd. 

Bij het protest, dat ongeveer drie kwartier duurde, zouden bijna tweeduizend mensen aanwezig zijn geweest. 

Het cijfer komt van onafhankelijke tellers, verzekert medeorganisator Jan Korff de Gidts. "Ik was al tevreden met vijfhonderd."

De boom in

Als symbool tegen de voorgenomen verbreding ging een koffer met 'asfaltplannen' de boom in.

Verder waren er toespraken door onder anderen Kamerleden Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Paulus Jansen van de SP. Met het protest hoopt de organisatie in ieder geval op uitstel van de verbreding van de A27.

Maandag komen de plannen in de Tweede Kamer aan de orde.

PvdA

De organisatoren deden een beroep op de PvdA die altijd tegen de verbreding is geweest. Zo riepen de organisatoren de aanwezigen op massaal Diederik Samsom een e-mail te sturen om alsnog aan te sturen op het voorkomen van de verbreding.

Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) maakte eind maart nog bekend dat ze haar plannen voor de verbreding van de A27 ondanks protesten van belangengroepen niet gaat aanpassen. 

"Ze moet nog wel een kosten- en batenanalyse doen, maar dat slaat nergens op", zo stelde Korff de Gidts in een reactie aan NU.nl voorafgaand aan het protest. "De plek waar ze wil verbreden komt niet eens voor in de file-top 50. Er zijn geen baten."

Discussie

Volgens Korff de Gidts is er binnen de PvdA veel discussie over het beleid van Schultz van Haegen. "Diederik Samsom heeft nu de kans om zich te laten zien."

De Vrienden van Amelisweerd vinden het besluit om in bezuinigingstijd een in hun ogen onnodige investering te doen een 'historische vergissing'.

"Het is een goed voorbeeld van een plan dat onbezonnen is opgenomen in het regeerakkoord", aldus Korff de Gidts.

Natuurgebied

Om de 'bak' waarin de A27 bij Amelisweerd ligt te verbreden, moet aan weerskanten een strook van 15 meter natuur verdwijnen, over een lengte van 570 meter. De strook aan de kant van Amelisweerd valt onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een systeem van aaneengesloten natuurgebieden.

De EHS schrijft voor dat voor elke hectare die wordt weggenomen, elders minimaal drievoudig moet worden teruggegeven. Het Utrechtse stukje land van 0,85 hectare dat verdwijnt, komt ergens anders terug als 2,5 tot 4 hectare nieuwe natuur.

Bekijk hier beelden van het protest