Waterschap Vallei en Veluwe verhoogt het waterniveau in beken, sloten en kanalen om de grondwaterstand op peil te houden.

De maatregel is nodig omdat de droogte maar blijft aanhouden, terwijl het groeiseizoen voor de deur staat.

Het waterschap gaat het grondwaterpeil in de polders langs de Randmeren via stuwen en gemalen de komende week geleidelijk verhogen.

In Amersfoort, Barneveld, Ede en Veenendaal gaat de waterstand in grachten en andere watergangen naar het maximale niveau. Ook in de Noordelijke IJsselvallei wordt het grondwaterpeil verhoogd, aldus het schap vrijdag.

Brandgevaar

In Overijssel, Gelderland, Utrecht en het grootste deel van Limburg geldt nog steeds een een sterk verhoogde waarschuwing voor natuurbrandgevaar. Het is daar al wekenlang extreem droog en nu is ook de grondwaterstand aan het zakken.

Landelijk gezien is de situatie - berekend over de laatste 6 maanden - gemiddeld, volgens Vallei en Veluwe. In het stroomgebied van de grote rivieren is de grondwaterstand zelfs gunstiger dan andere jaren, omdat er erg veel smeltwater van sneeuw uit de Alpen is afgevoerd.