Het HagaZiekenhuis in Den Haag en Hartpatiënten Nederland zijn het eens geworden over de afhandeling van de klachten die patiënten hadden ingediend bij het Meldpunt Hartpatiënten.

Het ziekenhuis betaalt een deel van de juridische kosten voor onderzoek naar mogelijk verwijtbare fouten door de afdeling hartchirurgie. Dat heeft Hartpatiënten Nederland donderdag bekendgemaakt.

Ook betaalt het ziekenhuis de kosten van een onafhankelijk medisch deskundigenonderzoek, als er een verschil van mening is over de aansprakelijkheid.

Gemiddeld stelt het ziekenhuis 3250 euro beschikbaar per patiënt die meent dat er verwijtbaar fout is gehandeld door de afdeling hartchirurgie van het HagaZiekenhuis.

Voorbeeld

Hartpatiënten Nederland is ''zeer verheugd'' over de manier waarop het ziekenhuis omgaat met patiënten die een klacht hebben ingediend. ''Daar mogen andere ziekenhuizen een voorbeeld aan nemen'', zegt de organisatie.

Bij het meldpunt zijn tot nu toe 25 klachten of meldingen over het HagaZiekenhuis binnengekomen.

Incident

Vorige week maakte het HagaZiekenhuis bekend tijdelijk te stoppen met hartoperaties na een incident met een patiënt.

Bij de opstart van een operatie op een 'hoogrisicopatiënt' was niet volgens protocol gehandeld. De operatie is toen afgebroken. De patiënt was al wel onder narcose, maar was nog niet onder het mes geweest.

Operatiekamer

De operatieafdeling van het ziekenhuis is bovendien verouderd, maar moet nog 2 jaar mee totdat de nieuwbouw klaar is. Daarom heeft TNO in opdracht van het ziekenhuis onderzocht "wat er moet worden verbeterd om toekomstige risico's in de kiem te smoren," aldus een woordvoerder.

Het ziekenhuis stelt inmiddels maatregelen te hebben genomen en investeert 3 ton in verbeteringen.

Uit het conceptrapport van TNO dat AD Haagsche Courant heeft ingezien, blijkt dat er sprake is van ''hoge risico's en voedingsbodems voor de groei van micro-organismen''. Zo is er een vlieg in een operatiekamer ontdekt, waren er lekkages en is er twee keer een vleermuis in het gebouw gesignaleerd.