Gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren met een lichte verstandelijke handicap gemakkelijk een beroep kunnen doen op specialistische zorg, zoals een jeugdpsychiater.

Kinderombudsman Marc Dullaert waarschuwde donderdag dat dit nog niet goed geregeld is.

De jeugdzorg komt bij de gemeenten te liggen. Daardoor worden deze verantwoordelijk voor de zorg voor verstandelijk gehandicapte jongeren.

Tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer voerde Dullaert aan dat terecht veel aanbedacht wordt besteed aan laagdrempelige zorg, zoals een huisarts. Maar de gemeenten zijn nog niet erg bezig met het regelen van specialistische zorg voor verstandelijk gehandicapte jongeren.

Jeugdzorg

Bij de uitvoering van de jeugdzorg door de gemeenten ligt de nadruk ook erg op het voorkomen van problemen. Dat is terecht, stelde Dullaert, maar hij wees er ook op dat juist jongeren met een verstandelijke beperking daar minder bij gebaat zijn, omdat een laag IQ of autisme nu eenmaal niet te voorkomen zijn.

Daarom moeten gemeenten deze jongeren goed begeleiden en specialistische zorg voor hen toegankelijk maken.