De kwaliteit van de bronnen van ons drinkwater is deels onvoldoende. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag naar buiten heeft gebracht.

Chemische stoffen als medicijnresten en bestrijdingsmiddelen komen in het grondwater en oppervlaktewater terecht.

Het drinkwater dat daaruit wordt gewonnen is wel van goede kwaliteit, maar om dat zo te houden, zal in de toekomst steeds meer gezuiverd moeten worden. Zeker omdat er met een ouder wordende bevolking steeds meer medicijnen worden gebruikt.

De helft van de grondwaterwinningen voldoet nu niet. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater laat te wensen over.

Milieubeleid

Om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te verbeteren, moet het milieubeleid een grotere rol spelen, stelt het RIVM.

Ook is het belangrijk om mensen bewuster te maken van wat ze door de gootsteen gieten. Als milieuvriendelijke middelen in het huishouden worden gebruikt, scheelt dat al in de hoeveelheid chemische stoffen die in het riool belandt.