Het aantal basis- en middelbare scholen dat kampt met grote financiële problemen, is opnieuw toegenomen. 

Uit de meest actuele cijfers blijkt dat 26 instellingen onder verscherpt financieel toezicht staan. Dat waren er half november vorig jaar nog 19 en 2 maanden daarvoor 12.

De Onderwijsinspectie heeft deze cijfers gepubliceerd naar aanleiding van een verzoek van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De cijfers van PC Schoolvereniging in Leiderdorp zijn zelfs zo dramatisch dat voor de zomer al enorme bezuinigingen nodig zijn om het hoofd boven water te houden, zo meldt de AOb. Een faillissement dreigt voor deze school.

De Onderwijsinspectie publiceert de cijfers van basis- en middelbare scholen niet, die van mbo's wel. De onderwijsvakbond noemt dat ''wonderlijk'' en doet daarom Wob-verzoeken.

PO-Raad

Schoolbesturen hebben zich de afgelopen tijd erg ingezet om zich op het gebied van financieel beheer verder te professionaliseren, stelt de PO-Raad, een vereniging van schoolbesturen, in een reactie. ''

Wel maakt de onzekerheid over bijvoorbeeld toekomstige leerlingenaantallen dat beheer lastig. Daarnaast hebben besturen te maken met stijgende kosten zoals pensioenkosten waarvoor ze niet worden gecompenseerd'', stelt de PO-Raad.