De Rode Lijst waarop bedreigde wilde planten staan, is in 10 jaar tijd 20 soorten korter geworden. Het gaat dus iets beter met de wilde planten in Nederland. 

Op de nieuwe lijst staan 530 bedreigde soorten, dat is 37 procent van de in totaal 1432 wilde plantensoorten die in ons land voorkomen. Dat meldt de Stichting Floron zondag op haar website.

Floron verzamelt gegevens over (vaat)planten die vrijwilligers in het land waarnemen. Uit de zondag verschenen Rode Lijst blijkt dat in de afgelopen tien jaar drie soorten zijn uitgestorven (akkerzenegroen, bosboterbloem en klein slijkgras).

Zes soorten komen wel weer voor in het wild, zoals brede raai, smal longkruid en geoorde veldsla.

Planten hebben geprofiteerd van natuurontwikkeling en natuurbeheer, maar voorzichtigheid blijft geboden, stelt Floron.