De Staat en terreurverdachte Sabir K. twisten over de vraag of K. in de gevangenis in de Verenigde Staten de juiste psychische behandeling krijgt.

''Ja'', zegt de Nederlandse staat. ''Nee'', zegt Sabir.

De VS hebben Nederland gevraagd K. aan hen uit te leveren, omdat hij aanslagen zou hebben willen plegen op Amerikaanse militairen in Afghanistan. K. probeert die uitlevering tegen te houden. Hij heeft een posttraumatische stressstoornis en is depressief.

Goede behandeling

De kortgedingrechter in Den Haag besliste al eerder dat de uitlevering mag doorgaan, mits de Amerikanen een goede behandeling voor K. kunnen garanderen. Het federale gevangenisbureau heeft nu laten weten dat er behandeling mogelijk is, maar niet dezelfde als die K. in Nederland heeft gehad.

Donderdag was opnieuw een kort geding, omdat K. dat geen goede oplossing vindt. De uitspraak hiervan is op 5 april.

Zelfmoordaanslag

De Verenigde Staten willen K. berechten voor het beramen van aanslagen voor terreurorganisatie al-Qaeda.

Hij zou volgens de Amerikanen in 2010 een plan hebben gesmeed voor een zelfmoordaanslag op een Amerikaanse basis in Afghanistan. K. zou in 2007 met medestrijders de grens van Pakistan naar Afghanistan zijn overgestoken om de plannen uit te voeren.

Pakistan pakte K. vervolgens op en zette hem 8 maanden, tot aan zijn reis naar Nederland, in de gevangenis. In die periode zou K. meerdere keren zijn gemarteld, als gevolg waarvan hij getraumatiseerd raakte.

Mensenrechtenverdrag

Sabir's advocaat André Seebregts heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gevraagd Nederland opdracht te geven K. niet uit te leveren zolang bij dat hof wordt geprocedeerd of de uitlevering in strijd is met de mensenrechten.

Het mensenrechtenverdrag is in de ogen van Seebregts geschonden, omdat de Amerikanen medeverantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de folteringen in Pakistan en Nederland weigert daar onderzoek naar te doen.

Nederland heeft gezegd K. niet te zullen uitleveren voordat de kortgedingrechter volgende week uitspraak heeft gedaan en er een beslissing van het Europese hof is.