Nederland telt zeker 204.441 camera's in de openbare ruimte. Dat komt neer op één camera per 82 inwoners, blijkt uit onderzoek van de website Sargasso.

De website deed meerdere wob-verzoeken om het openbare cameratoezicht in kaart te brengen. Het genoemde aantal betreft een voorzichtige schatting, aangezien alleen de locaties die aan de politie of Sargasso zijn gemeld, worden meegeteld.

Het toezicht op deze camera's ligt bij lokale bestuursorganen, zoals gemeenten, politiekorpsen en provincies. Ook bedrijven en particulieren mogen camera's plaatsen.

Bedrijven

Het grootste deel van de camera's in de openbare ruimte is echter van bedrijven en vermogende particulieren. Een schatting op basis van interne politiecijfers maakt duidelijk dat het om zo'n 180.000 camera's gaat.

Daarnaast zijn het voornamelijk vervoersbedrijven die cameratoezicht hanteren. Ook langs snelwegen, in openbare gebouwen en uitgaansgelegenheden wordt gefilmd.

Soort camera Aantal
Bedrijven (schatting) 180.000
RET 6.000
NS 4.200
GVB Amsterdam 2.628
Connexxion 1.900
Veolia 1.800
Camera's politie en gemeenten 2.700
Rijkswaterstaat 1.700
Schiphol 1.400
Arriva 1.113
NDW 1.000

Noodzaak

"In veel gevallen kun je twijfels hebben of cameratoezicht wel nodig is", denkt Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar Recht in de Informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden en advocaat bij Bird & Bird LLP in Den Haag.

Hij vindt dat telkens een duidelijke afweging moet worden gemaakt of een camera wel het juiste middel is om crimineel gedrag te voorkomen.

Zwenne denkt dat het effect van beveiligingscamera's wordt overschat. "Al die beelden moeten ook bekeken worden. Er wordt steeds meer geautomatiseerd, maar op dit moment is het zeker niet altijd de beste oplossing."

Effectief

Het inzetten van een wijkagent werkt volgens hem beter. "Iemand van tevoren aanspreken is effectiever dan achteraf kijken of je hem nog kunt pakken."

"Het grondbeginsel moet zijn: als burger mag je alles, tenzij het verboden is. En: de overheid mag niets, tenzij het nodig is. Je moet als burger niet het gevoel krijgen dat je in je vrijheid beperkt wordt."