Een psychiatrisch verpleegkundige van de GGZ Drenthe is uit het artsenregister (BIG-register) geschrapt door het tuchtcollege.

De verpleegkundige onderhield 9 jaar een seksuele relatie met een patiënte en toonde ook bij andere patiënten ''seksueel grensoverschrijdend gedrag''.

Voor de langdurige relatie heeft de GGZ-medewerker van de strafrechter al een gevangenisstraf gekregen en mag hij 5 jaar zijn werk niet uitvoeren.

Het Regionaal Medisch Tuchtcollege in Groningen was een eigen onderzoek gestart en concludeert nu dat de man uit het BIG-register geschrapt moet worden.

Zwaarste maatregel

Iemand verwijderen uit het BIG-register, waar alle artsen verplicht staan ingeschreven, is een van de zwaarste maatregelen die een tuchtrechter kan opleggen.