De A27 zal ter hoogte van het Utrechtse natuurgebied Amelisweerd worden verbreed tot twee keer zeven rijstroken.

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur zei dinsdag dat ze verdergaat met de voorbereidingen van deze verbreding.

Schultz zei dit, nadat een onderzoekscommissie had aangegeven dat het niet mogelijk was om in de huidige situatie veilig meer rijstroken te realiseren. De minister heeft volgens de onderzoekers terecht gekozen voor verbreding van de weg,

De minister zei blij te zijn met de uitkomst. ''Ik kon wel aangeven dat twee keer zes rijbanen niet mogelijk is. Maar dat geloof was er in de Tweede Kamer en in de buitenwereld niet," Daarom is ze blij dat er nu een duidelijk oordeel ligt. Als het aan Schultz ligt kan in 2016 de schop in de grond.

Essentieel

Ze noemt het essentieel dat de hele ring rond Utrecht wordt aangepakt om files te voorkomen en dus ook het stuk bij Amelisweerd. Daarnaast zal de verbreding volgens Schultz sluipverkeer uit de stad halen, wat goed is voor de luchtkwaliteit en de geluidhinder. Een dak over 250 meter van de weg moet bovendien de stad beter verbinden met Amelisweerd.

De aanbevelingen van de commissie-Schoof neemt Schultz over. Ze zal alsnog een maatschappelijke kosten- en batenanalyse laten uitvoeren. Daarbij zal ze rekening houden met een groei van de hoeveelheid verkeer, maar ook met een daling. Ook zal ze nogmaals overleggen met de regio, om het eerdere besluit om niet verder te gaan met twee keer zes rijstroken, beter te onderbouwen.

PvdA

De PvdA ''respecteert" de uitkomst van het onderzoek van de commissie-Schoof. Dat liet Kamerlid Attje Kuiken weten.

''De PvdA had met oog op de natuur liever een andere uitkomst gezien, maar we zullen deze, zeker gelet op de verkeersveiligheid, respecteren", aldus Kuiken. ''De commissie stelt in haar conclusies duidelijk dat in verband met de verkeersveiligheid de optie van twee keer zes rijbanen geen goede oplossing is.''

De PvdA drong eerder aan op het onderzoek van de commissie om te zien of er toch geen oplossing binnen de bestaande bak mogelijk was. Samen met coalitiepartner VVD werd in het regeerakkoord opgeschreven dat de besluitvorming rond de A27 zou worden afgerond. Daarbij was het rapport van de commissie cruciaal.

Duidelijkheid

Ton Elias, VVD-woordvoerder verkeer, vindt het goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is. "De verbreding van de A27 gaat definitief door. Dat is niet alleen goed nieuws voor de automobilist, maar ook voor het verdienvermogen van Nederland."

SP-Kamerlid Farshad Bashir noemt de verbreding een forse klap in het gezicht van de mensen in Utrecht en een schoffering van de belastingbetaler. "De verbreding van de A27 is onnodig en veel te duur.  Zeker als je daarmee ook nog een deel van natuurgebied Amelisweerd vernietigt."

'Dom'

Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks vindt het kappen van bomen bij Amelisweerd voor meer asfalt "zo ongeveer het domste wat deze minister kan doen. GroenLinks blijft zich verzetten tegen de asfaltplannen van minister Melanie Schultz."

CDA-Kamerlid Sander de Rouwe vindt achteraf gezien het onderzoek 'zonde van het geld en de tijd.' "Dit onderzoek was vragen naar de bekende weg en dus overbodig. De commissie-Schoof bevestigt wat we al wisten: voor een veilige en vlotte doorstroming zijn de rijstroken noodzakelijk."

Juist

Gedeputeerde Remco van Lunteren van de provincie Utrecht: ''Dit rapport geeft aan dat het genomen besluit het juiste is. Daar ben ik blij mee. Nu hoop ik dat we snel aan de slag kunnen en de draad weer oppakken.

"Nu het beeld helder is, gaan we wat mij betreft meteen aan de gang. Er moet vooral worden gepraat over het hoe: hoe gaan we de weg inpassen, hoe houden we rekening met de leefbaarheid?"

Vergissing

Jan Korff de Gidts van de actiegroep Kracht van Utrecht/Vrienden van Amelisweerd vindt het besluit "een historische vergissing, een besluit dat te bizar voor woorden is. Het knelpunt in de A27 bij Utrecht behoort niet eens tot de file-top 50."

"Het is gewoon ondenkbaar dat je daar de breedste snelweg van Nederland gaat aanleggen, daar 1 miljard euro aan wil besteden en daar kwetsbare natuur voor wil opofferen. De minister wil nog wel de maatschappelijke kosten en baten laten doorrekenen, maar dan alleen voor haar eigen variant. Hoe kan de Kamer nou iets vergelijken als er geen alternatieven worden geanalyseerd? Zeker als het gaat om snelweg die zijn weerga in Nederland nog niet kent.''