Nederland kan niet ingrijpen bij de vervuilende Isla-raffinaderij op Curaçao. Dat zei minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag in het vragenuurtje.

De olieraffinaderij op Curaçao is zeer vervuilend voor mens en milieu. Volgens sommige onderzoeken is de verontreiniging zo erg dat er jaarlijks 18 mensen door sterven in het gebied en dat veel onvervangbare natuur verloren gaat. GroenLinks wil daarom dat Nederland de raffinaderij platlegt.

Maar volgens Plasterk kan dat niet. Curaçao is een autonoom land en Nederland kan alleen ingrijpen als de instituties op Curaçao niet zouden functioneren.

En dat valt op basis van de misstanden bij Isla onmogelijk te concluderen, zei Plasterk. Volgens hem pakt de Curaçaose milieudienst Isla ook aan.

Boosheid

Plasterk zei wel dat hij de ''verontrusting, zorg en boosheid'' van GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik volledig deelt. Hij heeft over de kwestie ook gebeld met minister-president Daniel Hodge van Curaçao en erop aangedrongen de vervuiling door Isla aan te pakken.

Plasterk noemde het onbevredigend te moeten accepteren dat Curaçao hier de verantwoordelijkheid draagt.

Bij de opheffing van de Nederlandse Antillen in oktober 2010 werd Curaçao een van de autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden die zelf gaan over zaken als milieu en gezondheidszorg.