Een Gronings advocatenkantoor gaat de Staat en/of De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) aansprakelijk stellen namens gedupeerden van de aardbevingen in het noorden van het land.

Dat maakte De Haan Advocaten & Notarissen dinsdag bekend.

De aardbevingen werden veroorzaakt door de gaswinning van de NAM is aanzienlijke schade ontstaan aan huizen en bedrijven.

Om gedupeerden bij te staan gaat het kantoor de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) oprichten. Het is de opzet om voor alle gedupeerden individuele schadeclaims in te dienen.

Scheuren

''De aardbevingen en bodemdaling als gevolg van de gaswinning door de NAM leidt tot schade bij particulieren en bedrijven. Het gaat niet alleen om de directe schade, het repareren van scheuren en dergelijke, maar nog veel meer om de schade op lange termijn: de waardevermindering van de woning of het bedrijfspand'', stelt De Haan Advocaten.

Veel eigenaren van onroerend goed in het getroffen gebied hebben door de bevingen schade geleden, zoals scheuren in muren en veelal verzakkingen. Deze schade kan bij de NAM worden ingediend. De aardoliemaatschappij heeft aangegeven deze schade ook te vergoeden, wanneer deze door een taxateur voldoende is aangetoond.

Waardevermindering

''Maar een andere forse schadepost is de waardevermindering van woningen en bedrijven in het getroffen gebied. Door de aardbevingen is dit voor buitenstaanders minder aantrekkelijk geworden. Mensen zullen zich er minder snel vestigen of woningen gaan kopen'', stelt De Haan.

Dat heeft ''aanzienlijke gevolgen'' voor de waarde van het onroerend goed. Voor deze schade is volgens het advocatenkantoor tot nu toe nog niets geregeld.

Onderzoek

Een woordvoerder van de NAM zegt in een reactie dat de minister van Economische Zaken heeft aangegeven dat het om een reëel probleem gaat. Verder wilde hij geen inhoudelijk commentaar geven. ''Er loopt een onderzoek naar. We komen er in juni op terug'', vertelt hij.

De NAM heeft tot nu toe ruim 5600 schademeldingen binnengekregen sinds augustus vorig jaar, als gevolg van aardbevingen. De NAM gaat bij iedereen op bezoek om de schade op te nemen.