Het Singel in Amsterdam wordt niet omgedoopt in de Koningsgracht. De straatnamencommissie van de gemeente Amsterdam ziet niets in het voorstel.

Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) sluit zich daarbij aan, heeft hij vrijdag bekendgemaakt.

Een aantal deelraadsleden van D66 kwam met het plan ter gelegenheid van de aanstaande troonswisseling.

Van der Laan heeft de straatnamencommissie zich over het voorstel laten buigen. De commissie adviseert unaniem negatief. De burgemeester gaat ervan uit dat de deelraad Centrum, die er formeel over gaat, rekening houdt met het advies.

Franse Koning

Het Singel maakt sinds het uitgraven in de vijftiende eeuw deel uit van het Amsterdamse erfgoed, stelt de commissie. In de zeventiende eeuw heeft het Singel kortstondig Koningsgracht geheten, maar dat had geen betrekking op een Nederlandse koning, maar op de Franse koning Hendrik IV. Het is volgens de commissie een 'gewrongen constructie' om deze naam in ere te herstellen.

Het voorstel was om alleen het water een andere naam te geven, zodat het adres van de huizen langs de gracht niet zou veranderen. Desondanks zouden de kramen op de Bloemenmarkt van adres veranderen, evenals een aantal woonboten. Ook om deze reden raadt de straatnamencommissie het plan af.

Lees alles over de troonswisseling in ons dossier