Bij de Academie voor Art & Design in Enschede is geen sprake geweest van fraude. Dat blijkt uit een extern onderzoek naar malversaties bij de school, een vestiging van ArtEZ hogeschool voor de kunsten.

ArtEZ heeft dat vrijdag laten weten.

De school kwam begin maart naar buiten met een vermoeden van fraude op de vestiging in Enschede. Ook liet ArtEZ toen weten dat de vestiging kampte met problemen als gevolg van een verhuizing naar een andere locatie.

De Inspectie voor het Onderwijs stelde de kunsthogeschool onder verscherpt toezicht wegens de ''zorgelijke situatie in Enschede''.

ArtEZ blijft in ieder geval tot volgende week onder verscherpt toezicht staan.