Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft zaterdag openlijk afstand genomen van antisemitische uitspraken die moslimjongeren op televisie hebben gedaan. 

De organisatie wil in gesprek met alle partijen die bij het incident betrokken zijn en zal binnenkort met prominenten en bestuurders van moslimorganisaties samenkomen om de kwestie te bespreken.

Dat heeft het CMO zaterdag aangekondigd. In het NTR-programma Onbevoegd Gezag keurden Turkse jongeren de Holocaust vorige maand goed. Ook zeiden ze joden te haten. De uitspraken zijn volgens het CMO ''onacceptabel en zorgwekkend''.

Het orgaan zegt het noodzakelijk te vinden om ''luid en duidelijk'' op te treden tegen antisemitisme. ''Blijkbaar is er bij sommige jongeren onvoldoende besef van de implicaties van uitspraken zoals gedaan in de uitzending. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat uitsluiting, discriminatie en racisme in welke vorm dan ook onze samenleving nooit ten goede komen'', stelt het CMO.

Gevoelig

Volgens de organisatie is sprake van een ''maatschappelijk zeer gevoelig onderwerp waarbij mensen tot in het diepst van hun bestaansrecht geraakt worden''. Het CMO roept iedereen, onder wie politici en media, daarom op zorgvuldig met het thema om te gaan.

Het orgaan betreurt het verder zeer dat de gespreksleider van het programma na de uitzending heeft moeten onderduiken.