In Nederland wordt na de aanslagen in de Verenigde Staten een aantal keer per jaar een analyse gemaakt van de nationale en internationale terroristische dreiging in ons land en bedreigingen van Nederlandse belangen in het buitenland.

De nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof verhoogde het dreigingsniveau woensdag van beperkt naar substantieel. Hieronder een overzicht van de 4 verschillende dreigingsniveaus.

- Minimaal:

Er zijn amper nationale en internationale terroristische netwerken en het is niet waarschijnlijk dat er aanslagen worden gepland.

- Beperkt:

Er zijn geen nieuwe trends en fenomenen waarvan dreiging uitgaat. Nederland wordt niet of nauwelijks genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken.

- Substantieel:

Er zijn nieuwe trends en fenomenen waar dreiging vanuit gaat. De kans dat in Nederland een aanslag gebeurt, is reëel. Aanslagen vinden plaats in andere, met Nederland vergelijkbare landen of radicalisering en rekrutering vinden op aanzienlijke schaal plaats. Nederland wordt geregeld genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische organisaties.

- Kritiek:

De veiligheidsdiensten hebben zeer sterke aanwijzingen dat er een aanslag in Nederland zal worden gepleegd, of er zijn al aanslagen gepleegd en zijn daarom vervolgaanslagen zeer waarschijnlijk. Nederland wordt vaak genoemd als doelwit van serieus te nemen terroristische netwerken en specifieke doelen worden daarbij serieus bedreigd.