De Hoge Raad heeft dinsdag geoordeeld dat een tongzoen zonder toestemming van de ontvanger niet langer geldt als verkrachting.

Het bestempelen van een tongzoen als verkrachting is 'in strijd met het algemene spraakgebruik en treedt daarmee buiten het door het begrip verkrachting afgegrensde kader', luidt het oordeel.

Het dwingen van een persoon tot een tongzoen blijft evenwel strafbaar, maar kan volgens de Hoge Raad onder een lichter wetsartikel worden gebracht.

De maximale gevangenisstraf voor 'feitelijke aanranding van de eerbaarheid' is acht jaar, tegenover twaalf jaar voor verkrachting.

Eerder oordeelde de Hoge Raad nog dat 'ieder seksueel binnendringen van het lichaam, dus ook een tongzoen, moet worden gezien als verkrachting'.

Het oordeel over tongzoenen werd gegeven naar aanleiding van een zaak in Leeuwarden, waar een man in het Medisch Centrum Leeuwarden een vrouw tegen haar zin in tongzoende.