Honderden medewerkers van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede verzetten zich tegen de beslissing van de raad van bestuur om abortus mogelijk te maken voor ouders die een kind verwachten met het syndroom van Down.

In een brandbrief die in handen is van het EO-programma De Vijfde Dag roepen de medewerkers op het besluit te heroverwegen.

Het personeel spreekt zijn grote teleurstelling uit over het loslaten van de bescherming van het menselijk leven. Ze willen dat het bestuur de beslissing terugdraait omdat veel medewerkers vanuit hun geloofs- en levensovertuiging hun werk doen met 'respect voor het leven dat aan ons en anderen is gegeven'.

Naast het personeel zijn ook diverse burgers en kerken uit de omgeving in actie gekomen.

Afbreken

Het bestuur van het ziekenhuis besloot eind december dat ouders die een kind verwachten met het syndroom van Down kunnen kiezen voor het afbreken van de zwangerschap. Tot voor kort was dat nog onmogelijk in de Gelderse Vallei.

Het ziekenhuis baseert haar normen en waarden op de christelijke traditie maar zegt na zorgvuldige afweging tot deze verruiming van het beleid te hebben besloten.