Enkele tientallen ouders zullen gebruikmaken van het spreekrecht tijdens het proces in hoger beroep tegen kindermisbruiker Robert M. en diens levensgezel Richard van O. Dat begint op 5 maart.

''De groep is zelfs groter dan vorig jaar bij de rechtbank’’, zei hun advocaat Richard Korver donderdag. ''Het leeuwendeel komt met een nieuwe verklaring.''

Daarin zullen zij een actueel beeld schetsen van hun situatie en die van hun kinderen. ''Van de eerdere verklaringen heeft het gerechtshof ook kennis kunnen nemen, want die zitten in het dossier'', aldus Korver.

Het aan de ouders toegekende spreekrecht was een heikel punt in het proces bij de rechtbank. De advocaten van M., Wim Anker en Tjalling van der Goot, verzetten zich hevig tegen het uitoefenen van het spreekrecht door ouders, omdat dat destijds wettelijk nog niet kon. Ook verwezen zij naar een toen recente uitspraak van de Hoge Raad.

Op 1 september is het spreekrecht voor ouders van minderjarigen in een nieuwe wet verankerd. M.’s advocaten zullen de kwestie dus niet opnieuw aan de orde brengen.

Alles over de zedenzaak