Ambtenarenvakbonden op Curaçao beraden zich op acties. Ze zijn het niet eens met de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Het parlement ging dinsdagavond akkoord met een verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar.

Die wet treedt vrijdag al in werking.

De bezuinigingsmaatregelen van de regering van Daniel Hodge zijn nodig om de begroting van het eiland sluitend te krijgen. Als de premies en pensioenleeftijd niet zouden worden verhoogd, zou dat betekenen dat de AOW in augustus niet meer kan worden betaald. De kas is dan leeg.

De bonden beroepen zich op het Sociale Statuut, dat in 2010 werd aangenomen en waarin is afgesproken dat ambtenaren er tot 2015 niet op achteruit zouden gaan. Die toezegging deed de regering destijds om de overgang van ambtenaren tijdens de staatkundige vernieuwing in goede banen te leiden.

Op 10 oktober 2010 werden de Nederlandse Antillen opgeheven en werd Curaçao autonoom. Ambtenaren van het land Nederlandse Antillen gingen toen op in het oude ambtenarenkorps van het eilandgebied Curaçao.

Ziektekostenverzekering

Eerder weigerden de bonden al akkoord te gaan met een aanpassing van de basisziektekostenverzekering. Ook toen beriepen ze zich op het Sociaal Statuut. En met succes.

Minister Etienne van der Horst van bestuur, planning en dienstverlening ging akkoord met uitstel van die plannen voor het ambtenarenkorps. Zover wil de regering nu echter niet gaan.

Staking

De overheidsbonden overleggen woensdagmiddag met hun advocaten om te besluiten of ze wel of niet naar de rechter stappen. Een staking wordt niet uitgesloten, maar de bonden willen eerst met elkaar overleggen.