Bij het ontwerp en de bouw van chemische fabrieken op het zogenoemde Chemiepark in Delfzijl is geen rekening gehouden met eventuele aardschokken in het gebied.

Een woordvoerder van het Chemiepark bevestigde berichtgeving van die strekking van de NOS. Het park onderzocht de afgelopen weken de bouwtekeningen van de chemische installaties op het bedrijventerrein en kwam tot deze conclusie.

Volgens de zegsman heeft het niet tot gevaarlijke situaties geleid. ''Het park bestaat al 50 jaar en er is nog nooit schade of hinder geweest van de aardschokken.’’ Volgens hem zijn de fabrieken in het gebied in het noorden van het land toch al van een ''zekere robuustheid’’, aangezien het gaat om chemische industrie.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) liet onlangs weten dat Noord-Groningen te maken kan krijgen met zwaardere aardbevingen als gevolg van aardgaswinning. Het Chemiepark ligt op ongeveer 20 kilometer van het gebied waar veel schokken zijn.

Vervolgonderzoek

Wel gaat het park nu een vervolgonderzoek doen naar die robuustheid van de fabrieken, nu blijkt dat er zich mogelijk zwaardere schokken in het winningsgebied kunnen gaan voordoen, aldus de woordvoerder. De uitkomst daarvan komt over ongeveer een half jaar.