De kustwacht van Curaçao staakt sinds vrijdag. Een groot gedeelte van het lokale personeel heeft het werk neergelegd vanwege onenigheid over het personeelsbeleid van de organisatie. Het gaat om ongeveer dertig van de veertig medewerkers.

Volgens vakbondsleider Ronaldo Abrahams ligt de Curaçaose kust nu open voor drugssmokkelaars en illegalen. Ook krijgen schepen in moeilijkheden geen assistentie meer van de kustwacht.

De directeur van de kustwacht, brigadegeneraal der mariniers Dick Swijgman, bestrijdt dat. Indien nodig kan Defensie een beroep doen op personeel van andere eilanden in het Caribisch gebied.

De vakbond zegt dat lokaal personeel 'gediscrimineerd en geïntimideerd' wordt. Zo zouden de lokale jongens niet voldoende kunnen doorstromen nadat zij hun vijfjarig contract en bijbehorende verlenging van vijf jaar hebben uitgediend.

Wapens

Nederlands kustwachtpersoneel zou ook veel hogere toelagen krijgen voor hetzelfde werk. Daarnaast moet lokaal personeel werk doen dat niet in hun functiebeschrijving staat vermeld. Een aantal personeelsleden wordt bedreigd en wil daarom hun wapen mee naar huis kunnen nemen. Dat is niet toegestaan.

Swijgman zegt zich niet te herkennen in de aantijgingen van discriminatie en intimidatie. Hij erkent wel dat de doorstroming bij het steunpunt Curaçao stagneert. Reden is het feit dat mensen langer in dienst blijven en de kustwacht niet genoeg formatieplaatsen heeft om iedereen binnen de kustwacht een baan aan te kunnen bieden na de standaard contractperiode.

Maatregelen

De leiding van de kustwacht zegt niet bekend te zijn met dreigementen aan het adres van haar personeel. Er is inmiddels toegezegd dit te onderzoeken om daarna te kijken of er maatregelen moeten worden genomen.

Toch verwijt vakbondsleider Abrahams de directeur van de kustwacht 'militaire starheid', waarbij onderhandelen onmogelijk is. Hij heeft zijn hoop nu gevestigd op de minister van Justitie in Curaçao, Nelson Navaro, om de besprekingen weer vlot te trekken. Tot zolang blijven de kustwachters staken.