De bom die dinsdagmorgen werd gevonden op Groningen Airport Eelde wordt woensdag aan het eind van de ochtend tot ontploffing gebracht op het terrein van de luchthaven.

Het gaat om een Duitse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog. Het vliegveld blijft tot die tijd op slot, zo meldde de politie en gemeente dinsdag.

Het explosief verkeert in slechte staat, zo bleek na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en kan niet over een langere afstand worden vervoerd of gedemonteerd. De bom wordt niet meer verplaatst, maar wel afgedekt met zand.

Woensdag wordt hij tussen 11.00 en 12.00 uur gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De kans dat hij in de tussentijd ontploft is volgens de EOD nihil.

Gesloten

Het vliegveld was de hele dinsdag gesloten nadat bij graafwerkzaamheden de bom tevoorschijn was gekomen.

Omdat het explosief bovengronds ligt, tussen de start- en landingsbaan en de vertrekhal, werden veel bedrijven en enkele woningen in een straal van 500 meter rond de vindplaats uit voorzorg ontruimd. Ook was de doorgaande weg langs de luchthaven afgesloten voor het verkeer.

De bom ligt op een plek waar wordt gewerkt aan de baanverlenging van 1900 naar 2500 meter, bedoeld om vluchten naar verder gelegen bestemmingen mogelijk te maken. Het graafwerk werd na de vondst direct gestaakt.

Einsatzhafen

Vliegveld Eelde, zoals de luchthaven vroeger heette en in de volksmond nog steeds wordt genoemd, werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter als zogeheten Einsatzhafen gebruikt, een vliegveld ter ondersteuning. Het heeft in de oorlogsjaren geen rol van betekenis gespeeld. Wel zijn er enkele ongelukken geweest met Duitse vliegtuigen.