Ouders moeten de kans krijgen om voor kinderopvang contracten met minder weken en minder uren af te sluiten. 

Het aantal weken moet van 52 naar 48 en het aantal uren per dag moet ook omlaag kunnen.

 Daarvoor pleit minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil een betere aansluiting van het aantal uren dat ouders betalen op de uren die ze daadwerkelijk afnemen. Nu loopt dat nogal eens uiteen.

Zo hebben ouders vaak minimaal 20 dagen vakantie per jaar en hebben dus ze niet per se 52 weken opvang nodig. Asscher wil daarom met de sector afspraken maken over het standaard aanbieden van contracten van 48 in plaats van 52 weken.

Uren

Ook het aantal uren kan omlaag, vindt Asscher. Ouders zijn nu soms verplicht meer dan 11 uur opvang per dag af te nemen. ''Uitgaande van een werkdag van 8 uur en daarbovenop reistijd en pauze heeft een ouder vaak aan 11 uur genoeg'', aldus de PvdA-minister.

Hij wil bij de sector niet afdwingen dat ouders hun kinderen de hele dag kunnen komen halen en brengen. Kinderopvanginstellingen moeten daar zelf over beslissen.

Bso

In de dagopvang is 95 procent van de locaties het hele jaar geopend en moeten ouders contracten aangaan voor een heel jaar. In de buitenschoolse opvang (bso) hebben ouders meer keus: twee derde van de instellingen biedt een contract voor 40 weken en een derde voor 52 weken.