BUNNIK - Er moet een brede maatschappelijke discussie komen over hoe Nederland de komende 10 tot 15 jaar met ouderen wil omgaan. 

''Dat er in de zorg voor hen veel gaat veranderen, is een feit. Laten we daarom allerlei goede, vaak nog kleine initiatieven verzamelen en die breder inzetten om kabinetsmaatregelen op te vangen", oppert Ouderenombudsman Jan Romme.

De ombudsman is een dienst van het Nationaal Ouderenfonds.

Onderwerpen die ouderen raken, worden nu bijna dagelijks breed uitgemeten in de media. Belangenorganisaties als de Ouderenombudsman, de ANBO en de politieke partij 50Plus nemen het op voor de ouderen door het kabinet lukraak te bekritiseren, nu er wordt bezuinigd op onder meer de thuiszorg en dagbesteding.

Tegelijkertijd zijn ze de stem voor werkloze 55-plussers die zeggen nergens meer aan de bak te komen.

Populistische praat

Romme vindt dat het klaar moet zijn om alleen maar in problemen te denken: ''Laten we ophouden met oneliners en populistische praat om te laten zien dat je het voor ouderen opneemt. We moeten gaan denken in oplossingen.''

Hij roept daarom mensen op om met kansrijke ideeën te komen die deels kabinetsmaatregelen kunnen opvangen, zoals het wegvallen van de dagbesteding. ''Partijen in de zorgsector moeten met elkaar in gesprek om de antwoorden te vinden op allerlei bezuinigingsmaatregelen'', zegt Romme.

Hij denkt binnen afzienbare tijd voldoende ideeën en initiatieven te hebben verzameld om die met politieke partijen te kunnen bespreken. ''Ook leggen we dergelijke zaken neer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar zijn ze altijd zeer geïnteresseerd in onze inbreng.''