BRUSSEL - Een in Nederland woonachtige Letse familie wordt woensdag in het Europees Parlement gehoord naar aanleiding van door hen ingediende klachten over het functioneren van Jeugdzorg. 

De zaak draait om de Letse Jelena Antonova, van wie Bureau Jeugdzorg twee kinderen uit huis heeft geplaatst. Volgens de moeder heeft dat te maken met discriminatie, omdat zij te gebrekkig Nederlands spreekt.

Daarnaast wordt er gesteggeld over het feit dat het de moeder is verboden om bij een bezoek aan haar kinderen Russisch te spreken.

Terug

Inmiddels heeft het Letse Europees parlementslid Tatjana Ždanoka zich over de zaak ontfermd. Woensdag is er een hoorzitting in het Europees Parlement waarbij de zaak wordt besproken

De familie hoopt dat wordt erkend dat mensenrechten worden geschonden en dat dit ertoe zal leiden dat de twee kinderen naar huis kunnen.

"Dat gebeurde ook in een Deense zaak. Dan worden eindelijk de fouten rechtgezet", vertelt zoon Ilja tegenover NU.nl. In dat geval besloot de overheid kinderen bij een familie terug te brengen.

Emotionele zaak

In de zaak spelen veel emoties tussen Jeugdzorg en de familie Antonova. De zaak is in Nederland diverse malen voor de rechter geweest. Bovendien zijn er opnamen van de uithuisplaatsing op GeenStijl gepubliceerd, waarbij hoorbaar is dat de kinderen erg overstuur zijn. De politie probeerde het filmen te verbieden.

Tegen zoon Ilja is door Jeugdzorg meerdere malen aangifte gedaan. Hij werd daarop aangehouden, maar geen van de aangiften leverde voldoende bewijs voor vervolging op. Bureau Jeugdzorg zit met de situatie in de maag en heeft de uitvoering overgedragen aan het Leger des Heils.

Sinds Ilja gesproken heeft met de media mag hij zijn broertje en zusje al 8 maanden niet meer zien. Bureau Jeugdzorg wil niet reageren op de zaak om de privacy van het kind te beschermen. Wel wil ze aangeven dat het niet Nederlands spreken op zichzelf geen grond voor uithuisplaatsing is.

De gang van zaken heeft inmiddels internationale aandacht gekregen. Zo werd op een conferentie in Rusland over de perikelen bij bureau Jeugdzorg Gelderland gesproken.