DEN HAAG - Nederland is opnieuw in een recessie beland. De economie is in het vierde kwartaal van 2012 met 0,2 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Over heel 2012 kromp de economie met 0,9 procent. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De krimp nam in de laatste drie maanden van het het jaar wel flink af. In het derde kwartaal bedroeg die namelijk nog 1 procent.

Huishoudens besteedden in het vierde kwartaal 2,3 procent minder dan een jaar eerder. De consumptie door huishoudens krimpt daarmee al bijna twee jaar.

Over heel 2012 gaven consumenten 1,4 procent minder uit.

Het is de derde keer sinds 2009 dat de Nederlandse economie in recessie is. Van een recessie is sprake als de economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien . De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Het aantal banen daalde in het vierde kwartaal met 18.000 ten opzichte van een kwartaal eerder. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2011 waren er 93.000 banen minder, een daling van 1,2 procent.

Gemiddeld waren er over heel 2012 63.000 banen minder dan in 2011. Daarnee is het aantal banen gedaald tot het niveau van 2007.

Een lichtpuntje in de CBS-cijfers vormt de export, welke in het vierde kwartaal met 3,2 procent groeide ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de uitvoer van aardgas, aardolieproducten en chemische producten was in het vierde kwartaal flink hoger.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien . De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Groei

Door de aanhoudende economische malaise is de Nederlandse economie de afgelopen 4 jaar nauwelijks gegroeid.De totale waarde van het bruto binnenlands product (bbp), de som van alle in Nederland geproduceerde goederen en diensten, kwam in 2012 uit op 601 miljard euro.

Dat was nog geen 7 miljard euro meer dan in 2008, het jaar waarin de huidige periode van laagconjunctuur begon.Ter vergelijking: tussen 2004 en 2008 nam het bbp nog met ruim een vijfde (ofwel 103 miljard euro) toe.

Moeilijk

Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken laten de cijfers zien dat burgers en bedrijven het in economisch opzicht moeilijk hebben. Het herstel van de Nederlandse economie komt volgens hem niet vanzelf. 

''De economie krimpt, mensen zijn onzeker over hun baan, pensioen en waarde van hun huis'', zegt Kamp ''De enige manier om het vertrouwen in de economie te herstellen is hervormingen doorvoeren die de economie versterken en de overheidsfinanciën op orde brengen. Daar gaat het kabinet mee door.''

Durfgeld

De vakbond vinden dat het kabinet juist nu moet investeren en consistent beleid uitstippelen. De vakbond moet hierbij betrokken worden. "Voor een toekomstgerichte sociale agenda", aldus CNV-voorzitter Jaap Smit.

"Dit kabinet moet ‘durfgeld’ uitgeven: investeren in de sociale agenda om het vertrouwen van mensen te herwinnen. Mensen en bedrijven investeren niet meer, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn.''

Ton Heerts, voorzitter van FNV in Beweging laat weten: "We hebben banen nodig, geen schadelijke bezuinigingen. Dit vraagt om investeringen in een sociale agenda voor een stabiele economie."

Krimpkabinet

De politieke partijen in de oppositie reageren overwegend bezorgd.  Een "krimpkabinet", zo brengt Geert Wilders van de PVV het onder woorden. Dat zorgt voor faillissementen, oplopende werkloosheid en een zeer laag consumentenvertrouwen.

"Mensen maken zich nu zorgen over de koopkracht, maar er komt natuurlijk een moment dat bepaalde groepen het echt niet meer hebben", aldus SP'er Arnold Merkies.

De cijfers baren het CDA "bijzonder grote zorgen". "Het kabinet moet echt alles op alles zetten om ook de banenmotor weer aan de praat te krijgen", reageert CDA'er Eddy van Hijum. "Het toont wat het CDA betreft nog onvoldoende urgentie.''

Niet onverwacht

Van de oppositiepartijen ziet alleen de D66 het niet zo somber in. ''De cijfers over 2012 zijn zorgelijk, maar niet onverwacht", aldus Wouter Koolmees, financieel specialist van de D66. "Het geeft aan dat de economie nog steeds heel fragiel is"

"De hoofdlijn is nu recessie na weer een kwartaal krimp, maar dat beeld is negatiever dan onderliggende ontwikkelingen aangeven. Ik zie ook lichtpuntjes, in de wereldeconomie gaat het beter."

Coalitie

Coalitiepartijen PvdA en VVD zien ook licht aan het einde van de tunnel. Mark Harbers, financieel woordvoerder VVD, laat weten.

"We weten al een tijdje dat we in economisch zwaar weer zitten. Bovendien zie ik een klein lichtpuntje. In het derde kwartaal liet ook de export waarvan Nederland het voor een belangrijk deel moet hebben, het afweten, maar die trekt nu gelukkig weer wat aan."

PvdA'er Henk Nijboer valt zijn collega bij. "We gaan door een moeilijke tijd, dat is bekend", zegt Nijboer.

"Gelukkig trekt de export weer wat aan. Het kabinet en de coalitie moeten nu koers houden. Doorgaan met de hervormingen, zoals van de woningmarkt, waarover woensdag een akkoord is gesloten."

Vijf vragen: wat is een recessie?