DEN HAAG - Bijna 40.000 kinderen en jongeren waren vorig jaar volledig of deels aan het ouderlijk gezag onttrokken. Dat is ruim anderhalf keer zoveel als 10 jaar geleden.

Dat heeft Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag laten weten. Het gaat om kinderen die onder toezicht stonden van een gezinsvoogd of woonden in een pleeggezin of instelling.

Het CBS baseert zich op cijfers van september vorig jaar.

In 2012 stonden 31.000 kinderen onder toezicht, anderhalf keer zo veel als in 2001. Onder toezicht wil zeggen dat de ouders het gezag niet kwijtraken, maar dat deze wel ingeperkt wordt. Meer dan de helft van de kinderen onder toezicht woont nog steeds thuis en een gezinsvoogd staat het gezin bij.

Kindermishandeling

Meer dan 10.000 kinderen kwamen in 2011 nieuw onder toezicht te staan, meer dan twee keer zoveel als het decennium daarvoor.

Het aantal ondertoezichtstellingen is vooral tussen 2001 en 2007 gestegen, dat komt volgens het CBS onder meer omdat de aandacht voor kindermishandeling is toegenomen.

Voogdij

Ook het aantal kinderen dat onder voogdij staat neemt snel toe. In 2012 waren het er ruim anderhalf keer zoveel als in 2001: namelijk zo'n 8000.

Bij voogdij wordt een kind bij de ouders weggehaald, bijvoorbeeld omdat zij de opvoeding niet aankunnen of het ernstig verwaarlozen of misbruiken.

Het aantal nieuwe gevallen waarbij kinderen onder voogdij worden geplaatst ligt sinds 2009 stabiel op 1500.