DEN HAAG - Er geldt voor rechters een wettelijke verplichting tot openbaarmaking van nevenfuncties. 

Dat die registratie in een aantal gevallen niet op orde is, moeten de betrokken rechters zich bijzonder aantrekken, benadrukt Frits Bakker, plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Onpartijdigheid is een kernwaarde van de rechtspraak. Rechters moeten niet alleen onpartijdig zijn, zij moeten dat ook laten zien.

Hij reageert hiermee op onderzoek van Nieuwsuur en het Financieele Dagblad waaruit zou blijken dat nog steeds niet alle rechters hun bijbanen melden, terwijl dat sinds 1 januari verplicht is. Volgens de redacties gaven zeker vijftig rechters hun bijbaan niet op.

Onbeduidend

Vaak gaat het om onbeduidende bijbanen, zo stellen ze, zoals een gastdocentschap of het voorzitterschap van de lokale golfclub. Maar het gaat ook om functies die zich moeilijk laten combineren met het rechterschap.

Sommige rechters hebben een commercieel rechtskundig adviesbureau of vergeten te melden dat ze ook advocaat zijn.

De Raad voor de rechtspraak zegt er al eerder bij de gerechtsbesturen op te hebben aangedrongen de registratie op orde te maken door rechters en rechters-plaatsvervangers op hun meldingsplicht te wijzen. Dat dit tot op heden nog niet tot een foutloze registratie heeft geleid, is volgens Bakker een slecht signaal.