DEN HAAG - Medewerkers in de kinderopvang moeten vanaf 1 juli van dit jaar een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente aanvragen. 

Zo kan worden gecontroleerd of ze ooit een strafbaar feit hebben begaan. Medewerkers in de kinderopvang worden binnenkort continu gescreend.

Er wordt niet mee teruggekeken, maar nagegaan of ze nieuwe strafbare feiten begaan. Ook komt er per 1 juli een wettelijke meldplicht kindermishandeling.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij wil daarmee de veiligheid en kwaliteit in de kinderopvang vergroten.

Kanttekening

Het wetsvoorstel verplicht organisaties in de kinderopvang om vanaf 1 januari volgend jaar ouders via hun website te informeren over de kwaliteit van hun organisatie. Ouders kunnen dan makkelijker een vergelijking maken.

De Raad van State plaatst in zijn advies bij het wetsvoorstel kanttekeningen bij het continu screenen van medewerkers in de kinderopvang. Het adviesorgaan spreekt van een inbreuk op het privéleven bij mensen tegen wie geen verdenking bestaat.

Ook vraagt de Raad van State zich af hoe het screenen van medewerkers in de kinderopvang zich verhoudt tot andere sectoren waar volwassenen in contact komen met jonge kinderen, zoals het onderwijs of sportclubs.