ARNHEM - Zo’n 165.000 leerlingen uit groep 8 van de basisschool hebben donderdagochtend het laatste deel van de Cito-toets gemaakt. 

Op 6250 basisscholen in Nederland werd dinsdag, woensdag en donderdag de toets afgenomen die deels moet bepalen naar welk niveau middelbare school de leerling gaat. Begin maart is de uitslag bekend.

Dit jaar waren er geen computerproblemen, waar de 'Eindtoets Basisonderwijs', zoals het proefwerk officieel heet, vorig jaar flink mee te kampen had. Wel was er vooraf flinke ophef toen de toets een week voor de afname via internet te koop werd aangeboden. Cito besloot geen nieuwe toetsen te drukken.

Drie ochtenden

De jaarlijkse eindtoets meet wat een kind in 8 jaar basisonderwijs heeft geleerd. Ook geeft het inzicht in leertempo, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. Verspreid over drie ochtenden kregen de kinderen 200 meerkeuzevragen voorgeschoteld over taal, rekenen en studievaardigheden.

Scholen mochten daarnaast zelf kiezen of ze het onderdeel wereldoriëntatie (90 vragen) afnamen, over geschiedenis, natuur en aardrijkskunde.

Niveautoets

Allochtone leerlingen die aan het begin van groep acht 4 jaar of korter in Nederland zijn en de opgaven niet goed kunnen lezen, hoeven de toets niet te maken. Dat geldt ook voor scholieren die waarschijnlijk naar het speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs gaan.

Voor leerlingen die waarschijnlijk naar de laagste vmbo-niveaus gaan, bestaat een zogeheten 'niveautoets' met makkelijker vragen. Deze is door ongeveer 25.000 scholieren gemaakt.