TILBURG - Tilburg en Venlo doen mee aan een Europees experiment dat huiselijk geweld moet verminderen.

In de steden komt een zogeheten Family Justice Center (FJC), waar alle instanties die betrokken zijn bij het tegengaan van huiselijk geweld met elkaar samenwerken. Het project is donderdag officieel van start gegaan.

Politie en justitie, reclassering, opvang en diverse andere hulpverleners zitten in de te ontwikkelen centra onder één dak. Zo kunnen slachtoffers op dezelfde plaats direct aangifte doen, opvang en juridische hulp regelen of bijvoorbeeld politiebescherming krijgen.

Kennisinstituut Movisie heeft het project opgezet met Europese subsidie. Betrokken instanties werken op zich nu ook al met elkaar samen, maar volgens Movisie moeten slachtoffers nu nog vaak van de ene naar de andere locatie. Dat leidt er volgens het instituut toe dat slachtoffers afhaken of zich helemaal niet melden.

San Diego

Het idee van de Family Justice Centers is overgewaaid uit de Amerikaanse stad San Diego. Daar nam het aantal fatale gevallen van huiselijk geweld volgens Movisie sterk af na de oprichting van het centrum in 2002. In de VS zijn inmiddels zo'n 100 FJC's.

In Antwerpen, Berlijn, Milaan en Warschau worden soortgelijke centra opgericht. Het gaat in eerste instantie om een 2-jarig experiment.